Radni V Kadencji

Profile Radnych V Kadencji.

Przynależność:
Zdobyte głosy w wyborach:

Szczegóły

Przynależność:
Zdobyte głosy w wyborach:

Szczegóły

Przynależność:
Zdobyte głosy w wyborach:

Szczegóły

Przynależność:
Zdobyte głosy w wyborach:

Szczegóły

m m

m m

Przynależność: m
Zdobyte głosy w wyborach: m

Szczegóły

U U

U U

Przynależność: U
Zdobyte głosy w wyborach: U

Szczegóły

Przynależność:
Zdobyte głosy w wyborach:

Szczegóły

Przynależność:
Zdobyte głosy w wyborach:

Szczegóły