Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
zapytanie
zapytanie
zapytanie
zapytanie
m m zapytanie m m m m
U U zapytanie U U U U
zapytanie
zapytanie